Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Το νερό στη Μεσόγειο

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. (Σκούλος, Μ., (επιμ), (2003), Το νερό στη Μεσόγειο).
Πατήστε πάνω στην εικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου