Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Φράγμα Γαδουρά Ρόδου

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κλιματικές αλλαγές και το δικαίωμα στο Νερό», επισκεφθήκαμε το "Φράγμα Γαδουρά" Ρόδου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
  • Χωμάτινο φράγμα με αργιλικό πυρήνα ύψους: Η=55 m
  • Ογκος σώματος φράγματος: 3,1x106m3   
  • Μήκος στέψης φράγματος: ~550 m
  • Σήραγγα εκτροπής διατομής D~3,50 m, συνολικού μήκους ~640 m
  • Πολυεπίπεδο σύστημα υδροληψίας-εκκένωσης
  • Αγωγοί υδροληψίας-εκκένωσης Χ/Σ Φ1000 και Χ/Σ Φ600 εντός της επισκέψιμης σήραγγας εκτροπής
  • Προστασία αντερεισμάτων με κατάλληλη επένδυση λιθορριπής

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου