Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ποτάμια της ΕλλάδαςΟ Ποταμός είναι το υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια σχετική συνέχεια και σταθερότητα τροφοδοσίας και με τομή κοίτης γενικά αρκετά ομαλή. Συνήθως αντιδιαστέλλεται από τον χείμαρο, που έχει πιο ανώμαλους και απότομους αντίστοιχους χαρακτήρες· δεν είναι, όμως, πάντοτε δυνατή μια σαφής διάκριση μεταξύ τους. Το σημείο στο οποίο γεννιέται ένας ποταμός ονομάζεται πηγή.

Ποταμός
Μήκος (χλμ.)
Κύριες Πηγές
Εκβολές
1
297
2
220
3
205
4
204 (480)[1]
5
130 (243)[1]
6
118 (392)[1]
7
Θύαμις (Καλαμάς)
115
8
110
9
110
10
84
11
82
12
80
13
80
14
80
14
Ταυρωπός (Μέγδοβας)
78
15
76 (380)[1]
16
70 (260)[1]
17
70
18
70
19
70
20
70
21
68
22
60
23
60
24
Λίσσος (Φιλιούρης)
58
25
57
26
55
27
55
                                                                                                                            Άρθρο: Οι μαθητές του Στ1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου